การขอให้สวดอธิษฐานให้

การขอให้สวดอธิษฐานให้จากสภาการสวดอธิษฐานของเซลฟ์ รีอะไรเซชั่น เฟลโลว์ชิพ

Back to Schedule
Donate

นักบวชชายและหญิงของเซลฟ์ รีอะไรเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ทำการสวดอธิษฐานเป็นประจำทุกวันให้กับผู้ที่ขอให้สวดอธิษฐาน เพื่อการเยียวยารักษาร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ และเพื่อสันติภาพของโลก โดยมีสมาชิกเอสอาร์เอฟและเพื่อนพ้องรอบโลกเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสวดอธิษฐานของสมาชิกทั่วโลก

ทุกคำร้องขอจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะอยู่ในสภาการสวดอธิษฐานของเราเป็นเวลา 3 เดือน