Back to Schedule
Donate

  บทคัดย่อจากข้อเขียนของปรมหังสา โยคานันทะ

  ชีวิตยิ่งเรียบง่ายเท่าใดก็ยิ่งเป็นสุขมากขึ้นเท่านั้น

  ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอก ทว่าพบได้ในชีวิตที่เบิกบานเรียบง่าย เหนืออื่นใดพบได้ในความปีติใหม่เสมอแห่งสมาธิลึก...จงมีความสุขอยู่กับความเบิกบานเรียบง่ายแท้จริงอันยั่งยืนนิรันดร์แห่งวิญญาณ สิ่งนี้ได้มาจากความคิดลึกล้ำ จากการใคร่ครวญ จากแรงบันดาลใจทางธรรม และจากการทำสมาธิ

  flower

  ชีวิตสมัยใหม่ไร้ความพึงพอใจมากขึ้น มันไม่ได้ให้ความสุขแก่เรา มีหลายสิ่งหลายอย่าง มีความอยากมากมาย ต้องมีรถยนต์ดีๆ มีเครื่องแต่งกายดีๆ มีสิ่งบันเทิงเริงรมย์—และมีเรื่องวิตกกังวลมากขึ้น! จงปลดปล่อยตัวเราจากสิ่งที่เรียกว่า “สิ่งจำเป็น” ใช้เวลากับพระเจ้าให้มากขึ้น ทำชีวิตให้เรียบง่าย จงเป็นสุขในตน และโดยตัวตนของเรา

  flower

  ความเพลิดเพลินพอใจของคนยุคใหม่คือ ต้องมีมากขึ้นๆ คนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ช่าง แต่จะไม่ดีกว่ารึถ้าใช้ชีวิตเรียบง่าย —ไม่ต้องมีสิ่งฟุ่มเฟือยมากนักและวิตกกังวลน้อยลง การผลักดันตนเองจนไม่มีความสุขกับสิ่งที่มีไม่ใช่ความเพลิดเพลิน...จะมีช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มถอยจากจิตที่อยากได้วัตถุมากมาย ความสงบมั่นคงจะพบได้ในชีวิตเรียบง่าย

  ชีวิตเรียบง่ายลดความเครียดและความกังวลเรื่องเศรษฐกิจ

  ชีวิตทางวัตถุที่ซับซ้อนดูดีในสายตาของจิตอหังการ แต่น้อยคนนักจะตระหนักว่า “ความสบายทางวัตถุต้องลงทุนแค่ไหน” การเป็นทาสของเศรษฐกิจ ความกระวนกระวายกังวลเรื่องธุรกิจ การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ความขัดแย้ง ขาดอิสรภาพ โรคภัยไข้เจ็บ ความทุกข์ ความชรา และความตาย จะมาเก็บเกี่ยวชีวิตที่ติดข้องอยู่กับวัตถุ น่าเสียดายถ้าเราไม่มีเวลาชื่นชมความงาม ธรรมชาติ และการสำแดงแห่งพระเจ้าที่มีอย่างมากหลายในชีวิต

  flower

  เลือกที่อยู่อาศัยที่พอเหมาะ ไม่ใหญ่โตเกินจำเป็น และถ้าเป็นไปได้ก็อยู่ในย่านที่ภาษีและค่าครองชีพสมเหตุสมผล ...ดำเนินชีวิตเรียบง่าย เสพสิ่งที่พระเจ้าประทาน ไม่แสวงหาความสนุกสนานจอมปลอมและสิ้นเปลือง ธรรมชาติแห่งพระเจ้ามีสิ่งซ่อนเร้นมากมายให้จิตมนุษย์เพลิดเพลิน ใช้เวลาว่างอ่านหนังสือที่มีคุณค่า ปฏิบัติสมาธิ และสุขใจอยู่กับชีวิตที่ไม่ซับซ้อน อย่างไหนจะดีกว่ากัน? ระหว่างชีวิตเรียบง่าย วิตกกังวลน้อย มีเวลาแสวงหาพระเจ้า กับการมีบ้านหลังใหญ่ มีรถยนต์สองคัน แล้วต้องตะบี้ตะบันหาเงินเป็นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถ

  flower

  พระเจ้าผู้ทรงความกรุณาสุดไพศาลประทานความปีติสุขให้เรา ให้แรงบันดาลใจ ให้ชีวิตที่แท้จริง ให้ปัญญาแท้จริง ความสุขแท้จริง และความเข้าใจแท้จริงผ่านประสบการณ์มากมายในชีวิตของเรา แต่พระสิริแห่งพระเจ้าจะเปิดเผยเฉพาะในวิญญาณที่สงบ ในจิตที่พยายามสื่อสารกับพระองค์อย่างมุ่งมั่น เราจะพบสัจธรรม ณ ที่นั้น มายานอกกายนั้นร้ายแรงนัก น้อยคนที่จะหนีพ้นอิทธิพลสิ่งแวดล้อมภายนอก โลกดำเนินไปกับความซับซ้อนมหาศาลและประสบการณ์หลากหลาย แต่ละชีวิตมีความใหม่ของตนและดำเนินชีวิตแตกต่างกันไป แต่เบื้องหลังสรรพชีวิตคือเสียงเงียบแห่งพระเจ้าที่เฝ้าเรียกเราผ่านดอกไม้ พระคัมภีร์ และมโนธรรมของเราเอง—ผ่านทุกสิ่งที่งดงามให้ความคุ้มค่าแก่ชีวิต

  ให้เวลาแก่สิ่งที่สำคัญ

  อย่าเสียโอกาสทองทางธรรมอยู่กับประกายทองคำทางวัตถุของคนเขลา ถ้ามัวเสียเวลาสนองความต้องการทางกายที่เรียกว่า “สิ่งจำเป็นที่ไม่จำเป็น” แล้วจะมีเวลาตอนไหนให้กับพระเจ้า น่าจะใช้ชีวิตเรียบง่าย ให้เวลากับการทำสมาธิสนทนากับพระเจ้า และก้าวหน้าจนบรรลุถึงสิ่งจำเป็นที่จำเป็นในชีวิต นั่นคือสันติสุข

  flower

  พระเจ้าเรียบง่าย สิ่งอื่นๆ ทั้งหลายซับซ้อน

  flower

  จงวางใจในบรมวิญญาณแห่งพระเจ้า ในการหยั่งเห็นชีวิตไพศาลที่หลั่งไหลดุจมหาสมุทรในทุกสิ่งสร้าง มันคุ้มค่าที่จะใช้เวลาในชีวิตอันสั้นนี้ โดยการพยายามเข้าถึงการตระหนักรู้พระผู้เป็นเจ้า แล้วความปีติจะบังเกิดเสมอ