Back to Schedule
Donate

  เริ่มการเดินทางบนวิถีธรรม

  บทเรียนเอสอาร์เอฟ สอนให้ท่านประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตอย่างสมดุล โดยปลุกความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้าให้กลับคืนมา

  สิ่งที่ท่านแสวงหานั้น มีอยู่ภายในตัวท่านมาตลอด

  มันง่ายมากที่ความรู้สึกจากความเครียดและแรงกดดันจากชีวิตประจำวันนั้นจะโหมกระหน่ำใส่เรา และทำให้เราว้าวุ่นไปกับความคาดหวังที่ผู้อื่นและสังคมกำหนดให้แก่เรา แต่เรามีทุกสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ในการพบกับความสงบ ความมั่นคงและความสุขในที่สุด ภายในตัวเราอยู่แล้ว

  การจะเจาะบ่อน้ำที่ซ่อนอยู่นี้ เราเพียงแค่ปลูกฝังนิสัยในการทำสมาธิประจำวัน โดยปฏิบัติโยควิถีสากล ตามวิธีอันเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งสอนโดย เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ

  เราสามารถรับคำตอบจนหมดข้อกังขาต่อคำถามที่ลึกที่สุด และฝึกสั่งสมความสุขอันถาวรได้

  ความสมหวังอันแท้จริง คำตอบในคำถามเกี่ยวกับชีวิต และความสุขสถาพร อยู่แค่เอื้อมของเรา—เราสามารถพบกับมันได้ในชีวิตประจำวัน ขณะที่เราก้าวไปที่ละก้าวบนวิถีธรรมนี้

  การทำสมาธิได้กลายเป็นที่นิยมกันแพร่หลาย นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าการทำสมาธิมีประโยชน์ต่อทั้งทางกายและจิตใจ ตลอดจนการปฏิบัติประจำวันมีผลด้านบวกต่อชีวิตของเราอย่างมาก ทว่าแก่นแท้ของการทำสมาธินั้นมีอะไรบางอย่างยิ่งใหญ่กว่านั้น

  การทำสมาธิคือประตูสู่จิตสำนึกอันปีติสุขแห่งพระเจ้า

  เมื่อปฏิบัติสมาธิในรูปแบบอันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วนั้น เราสามารถสงบจิต, ลมหายใจ, หัวใจ, และนำพลังปราณของเราเข้าสู่ภายใน ที่ซึ่งเราสามารถรับรู้ความเป็นหนึ่งเดียวของวิญญาณและบรมวิญญาณผู้ทรงความปีติ

  การรับรู้แห่งวิญญาณละลายความรู้สึกถึงขอบเขตของการดำรงอยู่ และจะนำมาไม่เพียงแต่ความเบิกบานมหาศาล แต่เพิ่มพูนทั้งความสงบ ปัญญา และความรักมากมายเกินกว่าจะคาดฝันได้ นี่คือสภาวะของการมีอยู่ ซึ่งโยคีต่างตระหนักรู้มานานแต่โบราณ และบัดนี้บังเกิดแก่เราได้เช่นกัน

  ถ้าท่านคือหนึ่งในจำนวนผู้คนที่กระหายจะแก้ไขปัญหาของตัวเองอย่างแท้จริง หรือปัญหาที่มนุษย์ทั่วไปไม่เข้าใจถึงความลึกลับของชีวิตละก็ มาศึกษาและติดตามคำสอนของ เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ—คำสอนแห่งมิติธรรมอันเป็นวิทยาศาสตร์ของอินเดีย สืบทอดกันมาจากปราชญ์ผู้เห็นแจ้งแต่โบราณกาลแห่งอินเดีย ในคำสอนนั้นท่านจะพบกับคำตอบ

  ปรมหังสา โยคานันทะ

  ปัจจุบันบทเรียนเอสอาร์เอฟมีในภาษาอังกฤษและอิตาลีเท่านั้น ภาษาไทยจะมีในอนาคต

  การศึกษาเองที่บ้านอย่างก้าวหน้านั้น จะเปลี่ยนชีวิตของท่านอย่างที่ท่านนึกไม่ถึง

  บทเรียนเอสอาร์เอฟคือการส่งผ่านความรู้ศักดิ์สิทธิ์ ที่จะยกระดับและปรับเปลี่ยนทุกแง่มุมในชีวิตของท่าน โปรแกรมบทเรียนที่บ้านอันก้าวหน้า สอนถึงวิธีปฏิบัติสมาธิ และแก่นแท้ของมิติธรรม-จิตและวิญญาณ อันถ่ายทอดมาจากสายธรรมเรืองนามแห่งปรมาจารย์แห่งโยคะ—มหาวตารบาบาจี, ลาหิริ มหัสยะ, สวามีศรียุคเตศวร, และท่านปรมหังสา โยคานันทะ—ซึ่งท่านขอรับได้

  Paramahansa Yogananda On Prayer Cropped

  หนทางสุดไกลที่ท่านต้องการเดินไปบนวิถีธรรมนี้ ข้าพเจ้าสามารถนำท่านได้ และถ้าท่านฝึกฝนวิธีในบทเรียน ความก้าวหน้าของท่านจะไม่มีวันหยุดนิ่งได้เลย

  ปรมหังสา โยคานันทะ

  ท่านจะได้ศึกษาวิธีปฏิบัติกริยาโยคสมาธิ ศาสตร์โบราณ

  ท่านปรมหังสา โยคานันทะ เป็นผู้เริ่มบทเรียน ขึ้นมา หัวใจคำสอนของท่าน เป็นระบบอันทรงพลังในวิธีปฏิบัติสมาธิ: กริยาโยคสมาธิ ศาสตร์โบราณแห่ง วิญญาณ— ซึ่งผู้คนนับล้านได้รู้จักจากหนังสือ อัตชีวประวัติของโยคี และหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน— ให้วิธีปฏิบัติทรงพลังในการปลุกจิตสำนึกทางธรรม และ ความปีติต่อการตระหนักรู้ภายใน

  เริ่มจากบทเรียนบทแรก ท่านจะได้รับวิธีปฏิบัติเฉพาะ อันจะทำให้ท่านรู้สึกได้ว่า ท่านได้รับประโยชน์จากการทำสมาธิทันที

  ขณะที่กำลังสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการทำสมาธิได้ลึกซึ้ง ท่านจะได้เรียนวิธีปฏิบัติสามอย่าง สอนโดยท่านปรมหังสา โยคานันทะ อันเป็นขั้นตอนจำเป็นในศาสตร์มิติธรรมของกริยาโยคะอันกว้างขวาง:

  การเพิ่มพลังและวิธีปฏิบัติ

  ชุดการเพิ่มพลังที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว พัฒนาโดยท่านปรมหังสา โยคานันทะ ทำให้สามารถดึงพลังปราณจากแหล่งจักรวาลอย่างจงใจเข้าไปในร่างกายได้ วิธีปฏิบัติในการควบคุมพลังปราณนี้ชำระล้างและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ร่างกาย และเตรียมร่างกายให้พร้อมในการทำสมาธิ ช่วยให้การนำพลังปราณเข้าสู่ภายในเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อไปสู่สภาวะจิตที่สูงขึ้นไป การฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอยังช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กายและใจ ตลอดจนสร้างพลังเจตจำนงให้แกร่งกล้ายิ่งขึ้น

  การปฏิบัติฮอง-ซอ เพื่อการจดจ่อจิต

  วิธีปฏิบัติโบราณอันทรงพลังช่วยพัฒนาอำนาจที่ซ่อนเร้นของจิตในการจดจ่อ ด้วยการฝึกปฏิบัติเป็นประจำ เราก็สามารถเรียนรู้ในการถอนความคิดและพลังปราณจากสิ่งที่มารบกวนภายนอก เพื่อที่จะได้นำไปจดจ่ออยู่ที่เป้าหมายใดๆ ที่ต้องการทำให้สำเร็จ หรือ แก้ไขปัญหาต่างได้ หรือแม้แต่เมื่อฝึกปฏิบัติได้ผลดี ก็หันจิตที่มุ่งมั่นนั้น ไปสู่การตระหนักรู้ถึงจิตแห่งพระเจ้าภายใน

  วิธีปฏิบัติโอมสมาธิ

  หลังจากที่นักเรียนผ่านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิธีต่างๆ ในการผ่อนคลายร่างกาย และการจดจ่อจิตที่ผ่านมาแล้ว วิธีทำสมาธิขั้นสูงนี้ จะขยายการรับรู้ไปเกินขอบเขตของกายและใจ ก้าวเข้าสู่การตระหนักรู้อันเบิกบานในศักยภาพไร้ขีดจำกัดของตน

  การรับกริยาโยคะ

  ผู้แสวงธรรมที่จริงใจทุกคน—ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด—สามารถขอรับวิธีปฏิบัติที่กล่าวมาข้างบนนี้ในบทเรียนพื้นฐานเอสอาร์เอฟ หลังจากศึกษาและฝึกปฏิบัติวิธีพื้นฐานทั้งสามในช่วงระยะเวลา 8 เดือนแรกของการศึกษาบทเรียนไปแล้ว ผู้ที่มีความประสงค์ สามารถสมัครเข้ารับการประสิทธิ์ประสาทกริยาโยคะได้ การรับการประสิทธิ์ประสาท นำมาซึ่งข้อผูกพันบนเส้นทางสายนี้ การศึกษาและฝึกปฏิบัติบทเรียนพื้นฐานจะช่วยในการตัดสินใจว่าท่านปรารถนาจะรับความผูกพันนั้นหรือไม่

  ไม่ว่าท่านจะตัดสินใจเข้ารับกริยาโยคะหรือไม่ ผู้ใดก็ตามที่จริงใจในการนำวิธีปฏิบัติที่ได้เรียนจากบทเรียนพื้นฐานไปใช้ สามารถทำให้ตัวเองได้รับผลจากการทำสมาธิอย่างเต็มที่ได้เช่นกัน ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง ถึงสิ่งที่ท่านปรมหังสา โยคานันทะให้การรับรองไว้ว่า สภาวจิตแห่งพระเจ้าขั้นสูงสุดสามารถเข้าถึงได้ โดยวิธีปฏิบัติพื้นฐานที่ระบุไว้ข้างบนนี้—อย่างไรก็ดีกริยาโยคะเป็นหนทางที่ให้ผลลัพธ์เร็วที่สุด

  flower

  คำยืนยัน

  การทำสมาธิและวิถีธรรม: ประสบการณ์ของสมาชิกเอสอาร์เอฟ

  รูปแบบที่สร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางบนหนทางธรรม และช่วยให้เราก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ไปได้

  ใช้บทเรียนเหล่านี้ และทำสมาธิเป็นประจำ แล้วจะพบความสุขนั้น ได้คำตอบต่อปัญหาต่างๆ! อย่าพอใจเพียงแค่คำพูด จงพบกับประสบการณ์จริง จงเข้าถึงการตระหนักรู้แห่งตน!

  ปรมหังสา โยคานันทะ

  ได้รับวิธีปฏิบัติโยคสมาธิของเอสอาร์เอฟ—เป็นวิธีขั้นสูงที่ยกระดับไปเรื่อยๆ สำหรับประสบการณ์ในการหยั่งรู้ตนและการสื่อสารกับพระเจ้า

  คุณประโยชน์จากการเข้าถึงได้ด้วยตนเอง ในการรับคำปรึกษาจากนักบวชชายหญิงของเอสอาร์เอฟ ในการหาคำตอบจากข้อสงสัยต่างๆ ในการปฏิบัติ ในบทเรียน ในวิธีปฏิบัติสมาธิ

  นำความรู้จาก “วิธีใช้ชีวิต” มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหามากมายในชีวิต สร้างความสำเร็จและความสมดุลในทุกส่วนของการดำรงชีพ

  นำการกล่าวคำย้ำเตือนมาใช้เพิ่มพลังในการจดจ่อจิตและเจตจำนง สำหรับการปรับปรุงชีวิต และความเจริญก้าวหน้าบนวิถีธรรม

  ปลุกศูนย์กลางดวงใจในการอุทิศทุ่มเทและความปรารถนาพระเจ้า ด้วยบทสวดอธิษฐานและบทกวีอันให้ทิพยบันดาลจิต

  สร้างความเข้าใจในพื้นฐานและปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติสมาธิ—เพื่อตอบสนองความเชื่อและใจของเราเอง

  ศึกษาวิธีอันเป็นวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและเยียวยาบำบัดตัวเราเองจากโรคภัย ทั้งทางกาย ทางใจ และทางจิต-วิญญาณ

  นำเรื่องราวที่ให้คำแนะนำแสดงให้เห็นภาพทางคุณธรรม และหลักการทางธรรมไปใช้ เพื่อตัวเราและครอบครัวของเรา

  รู้สึกไปกับคำพูดให้แรงบันดาลใจซึ่งอาบไปด้วยทิพยพลังของท่านปรมหังสา โยคานันทะ

  ดลใจให้การเดินทางของท่านไปสู่เป้าหมายสูงสุดในชีวิต นั่นคือ การหยั่งรู้ในพระเจ้า

  flower

  ขุมทรัพย์ของแรงบันดาลใจและคำแนะนำในการปฏิบัติ

  นอกเหนือไปจากวิธีปฏิบัติต่างๆ บทเรียนยังนำเสนอขุมทรัพย์ของแรงบันดาลใจ และคำแนะนำในการดำรงชีวิตบนวิถีธรรม—วิธีอยู่ให้มีความสุขและประสบความสำเร็จท่ามกลางความท้าทายไม่จบสิ้น และ โอกาสในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ท่านจะได้เรียนรู้วิธีนำแรงดลใจนั้นมาใช้ในการปฏิบัติธรรมประจำวัน

  ตัวอย่างหัวข้อของบทเรียน

  • โยคะ: หนทางวิทยาศาสตร์เพื่อรู้จักพระเจ้า
  • การผ่อนคลายที่เหนือมิติธรรมชาติทางกายและใจ
  • ทำความเข้าใจธรรมชาติของการรังสรรค์
  • ปลุกจักระที่กระดูกสันหลัง
  • โยคะคือรากฐานของสุขภาพและการบำบัด
  • ความสัมพันธ์ระหว่างคุรุและศิษย์
  • ชีวิต ความตาย กรรม และ การมาเกิดใหม่
  • ตาธรรม: ประตูสู่อนันตภาพ
  • สื่อสารกับพระเจ้าผ่านการสวดอธิษฐาน
  • ศาสตร์ในการใช้ชีวิตวิถีธรรมอย่างสมดุล

  อ่านคำนำบทเรียน โดยท่านปรมหังสา โยคานันะตอนนี้

  เริ่มการเดินทางของท่านไปกับเรา—สมัครวันนี้

  ขอเชิญท่านร่วมเดินทางไปกับเรา ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อค้นพบศานติสุข ความเบิกบาน และ ปัญญาแห่งวิญญาณ ผ่านการสอนของท่านปรมหังสา โยคานันทะ

  สมัครรับบทเรียนโดยวิธีง่ายๆ สามขั้นตอน:

  ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชี

  ขั้นตอนที่ 2: กรอกใบสมัคร

  ขั้นตอนที่ 3: พิมพ์ใบสมัคร ลงนาม และส่งใบตกลงการเป็นนักเรียน

  ปัจจุบันบทเรียนเอสอาร์เอฟมีในภาษาอังกฤษและอิตาลีเท่านั้น ภาษาไทยจะมีในอนาคต

  flower

  ค่าใช้จ่าย และ ระยะเวลา

  ค่าใช้จ่าย: US$ 90 (US$ 100 สำหรับต่างประเทศ – จากประเทศไทย)

  ค่าใช้จ่ายนี้รวมทั้งคำนำ บทนำ และบทเรียน 18 บทในบทเรียนพื้นฐาน รวมทั้งเอกสารเสริมบทเรียนต่างๆ (ดูรายละเอียดในแอป ข้างบน) คู่มือการเรียน การขอคำปรึกษาจากนักบวชเอสอาร์เอฟ และอื่นๆ

  ในอัตรานี้รวมทั้งการเข้าถึงบทเรียนดิจิตัลใน แอปบทเรียนเอสอาร์เอฟ และ เนื้อหาข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ สำหรับบทเรียน

  ระยะเวลา: ทุก 2 สัปดาห์ เป็นเวลา 9 เดือน

  บทเรียนของเอสอาร์เอฟ (ชุดพื้นฐาน) แบ่งออกเป็นบทเรียนอย่างละเอียด 18 บท (ประมาณ 24-40 หน้า ในแต่ละบท) นักเรียนจะได้รับบทเรียน 1 บทต่อทุก 2 สัปดาห์ ในระยะเวลา 9 เดือน

  โปรดให้เวลาในการส่งบทเรียนฉบับแรกมาถึงมือท่าน ในสหรัฐอเมริกา ประมาณ 2 สัปดาห์ ต่างประเทศ 3 สัปดาห์

  ปัจจุบันบทเรียนเอสอาร์เอฟมีในภาษาอังกฤษและอิตาลีเท่านั้น ภาษาไทยจะมีในอนาคต

  flower

  กริยาโยคะ

  ศาสตร์โบราณสำหรับยุคใหม่

  กริยาโยคะไม่ใช่การบริหารการหายใจทั่วๆ ไป: กริยาโยคะคือวิธีปฏิบัติขั้นสูงสุดของปราณายามะ ที่รู้จักกันดี ซึ่งทำให้เราสามารถควบคุมพลังปราณในร่างกายได้ และด้วยวิธีนั้น เข้าถึงจิตจักรวาล

  ปรมหังสา โยคานันทะ

  เมื่อไหร่จึงจะสามารถรับกริยาโยคะได้?

  การสร้างรากฐานที่มั่นคงในการทำสมาธิเป็นสิ่งสำคัญ ก่อนที่จะปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไปในกริยาโยคะ หลังจากศึกษาและฝึกปฏิบัติวิธีพื้นฐานสามอย่าง (การเพิ่มพลัง การจดจ่อจิต และการทำสมาธิ) ระหว่างแปดเดือนแรกที่รับคำสอนโดยตรงในบทเรียนของท่านปรมหังสา โยคานันทะแล้ว ผู้ใดที่ปรารถนาจะขอรับการประสิทธิ์ประสาทกริยาโยคะ สามารถสมัครรับได้

  บทเรียนของเอสอาร์เอฟปฏิบัติตามแนวทางศักดิ์สิทธิ์ต่อคำสอนของกริยาโยคะ

  ใน อัตชีวประวัติของโยคี ท่านปรมหังสาจี เอ่ยถึงเรื่องราวที่ ปี ค.ศ. 1861 กริยาโยคะได้รับการนำกลับมาอีกครั้งเพื่อมนุษยชาติโดยรวม โดยท่านมหาวตารบาบาจี ท่านบาบาจีได้สอนศาสตร์โบราณนี้ต่อ ลาหิริ มหัสยะ ศิษย์ของท่าน และบอกกับ ลาหิริ ว่า บทบาทในชีวิตของท่านลาหิรินั้นคือการสอนกริยาโยคะอย่างเปิดเผยให้แก่ผู้คน (สิ่งนี้ไม่เคยกระทำมาก่อนในหลายๆ ศตวรรษ)

  เบื้องต้น ท่านบาบาจีตั้งกฏเหล็กในการถ่ายทอดกริยาโยคะ ท่านลาหิริ มหัสยะจึงได้วิงวอนขอท่านบาบาจีให้ผ่อนคลายกฏเข้มงวดที่วางไว้ตามประเพณีในการรับเป็นศิษย์ ท่านบาบาจียินยอมอย่างเมตตา “ตามใจเจ้าเถิด พระเป็นเจ้าทรงแสดงพระประสงค์ผ่านตัวเจ้า จงมอบกริยาโยคะให้แก่ทุกผู้ที่มาขอความช่วยเหลือจากเจ้าด้วยจิตอันอ่อนน้อม”

  ท่านปรมหังสา โยคานันทะกล่าวต่อสานุศิษย์ที่ศูนย์แม่เอสอาร์เอฟ ใน ปี 1949 ลงรายละเอียดในเรื่องนี้ว่า “แม้ท่านบาบาจีได้ยกเลิกระเบียบเข้มงวดแต่โบราณในการสละทางโลกและบำเพ็ญตบะ เพื่อที่ผู้คนจำนวนมากจะได้ประโยชน์จากกริยาโยคะก็ตาม ท่านก็ยังสั่งให้ ท่านลาหิริ มหัสยะ และสายธรรมต่อๆ มาของท่าน (คุรุในสายธรรมของ เอสอารเอฟ/วายเอสเอส) ทุกคนต้องกำหนดให้ผู้ที่แสวงหากริยาโยคะ ต้องได้รับการฝีกฝนธรรมเบื้องต้นระยะหนึ่ง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติกริยาโยคะ”

  ในช่วงปีแรกๆ ที่ท่านปรมหังสาจีปฏิบัติพันธกิจในโลกตะวันตกนั้น ท่านได้พัฒนาหลักสูตรคำสอนในหลักการและวิธีปฏิบัติโยคะอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมนักเรียนที่ตั้งใจจริงในการเข้ารับกริยาโยคะตามระเบียบที่ท่านบาบาจีได้วางไว้ หลักสูตรนี้แต่เดิมสอนในห้องเรียนที่ท่านปรมหังสาจีสอนเอง และรวมทั้งวิธีพื้นฐานสามอย่าง ซึ่งท่านรู้สึกว่ามันสำคัญต่อการได้รับประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ของกริยาโยคะ นั่นคือ การเพิ่มพลัง การปฏิบัติฮอง-ซอเพื่อการจดจ่อจิต และ โอมสมาธิ

  ตั้งแต่ ปี 1934 รายละเอียดในคำสอนวิธีปฏิบัติที่กล่าวข้างบนนี้ ได้มีอยู่ใน บทเรียนของเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ สำหรับนักเรียนบทเรียนเอสอาร์เอฟ ผู้ที่รู้สึกแรงดึงดูดสู่ศาสตร์แห่งกริยาโยคะ เพื่อเป็นหนทางไปสู่พระเจ้า ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ได้ทำพิธีประสิทธิ์ประสาทให้เข้าสู่กริยาโยคะ พิธีประสิทธิ์ประสาทอันศักดิ์สิทธิ์ (ทีกษา ในสันกฤต) ผ่านทางเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างศิษย์และท่านปรมหังสา โยคานันทะ ผู้เป็นคุรุ

  ท่านปรมหังสา โยคานันทะ อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุรุและศิษย์เอาไว้ว่า “เป็นความผูกพันทางมิติธรรมที่เป็นส่วนตัวอย่างยิ่ง...เป็นการผสานความพยายามอันซื่อสัตย์บนวิถีธรรม ในส่วนของศิษย์และพรแห่งพระเจ้าที่ได้รับจากคุรุ”

  ครูไม่เรียกร้องอะไรจากเธอ นอกจากให้เธอได้รับความสุขในพระเจ้า และเธอก็ไม่เรียกร้องอะไรจากครู นอกจากปัญญาและความสุขจากพระเจ้า

  ปรมหังสา โยคานันทะ

  ปัจจุบันบทเรียนเอสอาร์เอฟมีในภาษาอังกฤษและอิตาลีเท่านั้น ภาษาไทยจะมีในอนาคต

  flower

  สมัครตอนนี้

  ปัจจุบันบทเรียนเอสอาร์เอฟมีในภาษาอังกฤษและอิตาลีเท่านั้น ภาษาไทยจะมีในอนาคต

  แม้แต่คนที่งานยุ่งมากที่สุด ก็สามารถทำสมาธิได้

  เป้าหมายหลักของบทเรียนเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ คือวิธีปฏิบัติ กำจัดทฤษฏีที่ไม่จำเป็นออกไป ความจริงที่อธิบายในบทเรียนคือสิ่งที่เป็นสากล มาในรูปแบบที่เรียบง่าย ชัดเจน ทำให้แม้แต่ความจริงที่ซับซ้อนก็เข้าใจได้ พร้อมที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยคนหนุ่มสาวหรือผู้สูงอายุก็ได้ทั้งนั้น คำสอนเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้แม้แต่คนที่งานยุ่งที่สุด เพราะการฝึกปฏิบัติวิธีเหล่านี้ใช้เวลาไม่มากเลยในแต่ละวัน”

  ปรมหังสา โยคานันทะ

  สมัครรับบทเรียนโดยวิธีง่ายๆ สามขั้นตอน:

  ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชี

  ขั้นตอนที่ 2: กรอกใบสมัคร

  ขั้นตอนที่ 3: พิมพ์ใบสมัคร ลงนาม และส่งใบตกลงการเป็นนักเรียน

  ค่าใช้จ่าย และ ระยะเวลา

  ค่าใช้จ่าย: US$ 90 (US$ 100 สำหรับต่างประเทศ – จากประเทศไทย)

  ค่าใช้จ่ายนี้รวมทั้งคำนำ บทนำ และบทเรียน 18 บทในบทเรียนพื้นฐาน รวมทั้งเอกสารเสริมบทเรียนต่างๆ (ดูรายละเอียดในแอป ข้างบน) คู่มือการเรียน การขอคำปรึกษาจากนักบวชเอสอาร์เอฟ และอื่นๆ

  ในอัตรานี้รวมทั้งการเข้าถึงบทเรียนดิจิตัลใน แอปบทเรียนเอสอาร์เอฟ และ เนื้อหาข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ สำหรับบทเรียน

  ระยะเวลา: ทุก 2 สัปดาห์ เป็นเวลา 9 เดือน

  บทเรียนของเอสอาร์เอฟ (ชุดพื้นฐาน) แบ่งออกเป็นบทเรียนอย่างละเอียด 18 บท (ประมาณ 24-40 หน้า ในแต่ละบท) นักเรียนจะได้รับบทเรียน 1 บทต่อทุก 2 สัปดาห์ ในระยะเวลา 9 เดือน

  โปรดให้เวลาในการส่งบทเรียนฉบับแรกมาถึงมือท่าน ในสหรัฐอเมริกา ประมาณ 2 สัปดาห์ ต่างประเทศ 3 สัปดาห์

  ปัจจุบันบทเรียนเอสอาร์เอฟมีในภาษาอังกฤษและอิตาลีเท่านั้น ภาษาไทยจะมีในอนาคต

  แอป สำหรับบทเรียนเอสอาร์เอฟ

  การใช้งานด้านดิจิตัล เพื่อช่วยในการเดินทางธรรมของท่าน

  ทุกบทเรียนในชุดพื้นฐาน มาพร้อมกับเนื้อหาในมัลติมีเดีย ออกแบบมาเพื่อช่วยในการศึกษาบทเรียนของท่าน ผ่านทางแอปบทเรียนเอสอาร์เอฟ และ ช่องทางสมาชิกบนเอสอาร์เอฟเว็บไซต์ ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จัดเรียงลำดับไว้ (สิ่งเหล่านี้จะปรากฏไม่นานนักหลังจากที่ท่านได้รับบทเรียนที่ 1) คนส่วนมากยืนยันว่า เนื้อหาจากมัลติมีเดียเหล่านี้มีส่วนช่วยในการศึกษาบทเรียนอย่างมาก ดังนั้นท่านก็พกบทเรียนของท่านติดตัวไปทุกแห่งด้วยแอปบทเรียนนี้!

  เพิ่มคุณค่าในการเล่าเรียนและการฝึกปฏิบัติของท่านด้วยเทศนาธรรมดลใจ เทปบันทึก และสิ่งพิเศษอื่นๆ ที่นำเสนอให้

  • หนทางดิจิตัลสำหรับ บทเรียนของเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ในรูปแบบที่ง่ายต่อการนำทางและค้นหา
  • เทปบันทึกเสียงของท่านปรมหังสา โยคานันทะ
  • วิดีโอวิธีทำการเพิ่มพลัง อย่างเป็นขั้นตอน
  • เทปบันทึกเสียง และวิดีโอข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนเนื้อหาในบทเรียน รวมทั้งเทศนาธรรมอันดลใจ, คำแนะนำ, และการนำปฏิบัติสมาธิ
  • แนวทางการศึกษาและใคร่ครวญสำหรับบทเรียนแต่ละบท

  ข้อมูลเหล่านี้ (ยกเว้นบทเรียนในรูปแบบดิจิตัล) มีให้นักเรียนบทเรียนเข้าถึงในช่องทางสมาชิกเช่นกัน

  จะติดตั้งแอปบทเรียนเอสอาร์เอฟได้อย่างไร

  • ถ้ายังไม่ได้สมัครรับบทเรียน ขั้นแรก สมัครรับบทเรียนเอสอาร์เอฟ ท่านจะได้รับอีเมล พร้อมด้วยคำแนะนำถึงวิธีการดาวน์โหลดแอป และการเข้าสู่ระบบ
  • หากท่านรับบทเรียนอยู่แล้ว เข้าไปดาวน์โหลดแอป จาก Google Play หรื Apple Store ท่านจะต้องมียูสเซอร์แนม และรหัสผ่านจาก ช่องทางสมาชิกเอสอาร์เอฟ ที่ท่านใช้อยู่

  Download the SRF Lessons APP on Google Play Download the SRF Lessons App from iTunes