Back to Schedule
Donate

  ผลงานทั้งหมด งานเขียน บทบรรยาย และ การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ

  ปรมหังสา โยคานันทะก่อตั้งเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพเมื่อปี 1920 เพื่อเผยแผ่คำสอนไปทั่วโลก และรักษาความบริสุทธิ์ถูกต้องไว้สำหรับชนรุ่นต่อๆ ไป ในฐานะนักเขียนและนักบรรยายที่คล่องแคล่วชำนาญ ท่านได้สร้างผลงานจำนวนมากตั้งแต่ปีแรกๆ ที่มาอยู่ในอเมริกา ทั้งด้านสมาธิโยคศาสตร์ ศิลปะการดำเนินชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และเนื้อแท้ความเป็นเอกภาพของศาสนาใหญ่ๆ ทั้งหลาย ทุกวันนี้มรดกวัฒนธรรมของท่านได้งอกงามเติบโต ให้แรงดลใจแก่ผู้แสวงหาสัจจะแท้จริงทั่วโลกหลายล้านคน

  เพื่อทำตามความประสงค์ของท่านเจ้าของผลงาน เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพได้จัดพิมพ์ ผลงานทั้งหมดของปรมหังสา โยคานันทะมาอย่างต่อเนื่อง ใช่แต่ผลงานที่ตีพิมพ์ในช่วงที่ท่านอาจารย์ยังมีชีวิต แต่รวมถึงผลงานใหม่ๆ – ซึ่งยังไม่ได้ตีพิมพ์ก่อนท่านละสังขารเมื่อปี 1952 เพียงแต่ลงเป็นตอนๆ ในวารสารเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ รวมถึงบทบรรยายและบทสนทนาอย่างไม่เป็นทางการอีกหลายร้อยชิ้น ซึ่งได้บันทึกไว้ แต่ยังไม่ได้จัดพิมพ์ก่อนท่านละสังขาร

  ปรมหังสา โยคานันทะได้เลือกและฝึกฝนศิษย์ใกล้ชิดโดยตัวท่านเอง ให้แนวทางเป็นพิเศษเพื่อการเตรียมและจัดพิมพ์คำสอนของท่านหลังจากท่านอาจารย์ละสังขาร ซึ่งศิษย์เหล่านี้เองได้เป็นผู้นำของสภาการพิมพ์แห่งเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ กรรมการสภาการพิมพ์แห่งเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น (นักบวชชายและหญิงผู้ปฏิญาณตนเลิกละชีวิตทางโลก เพื่อรับใช้เพื่อนมนุษย์โดยปราศจากความเห็นแก่ตน) เคารพและยึดถือแนวทางการทำงานนี้เสมือนเป็นคำแนะนำศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้มอบหมายไว้วางใจ เพื่อว่าสารสากลของคุรุผู้เป็นที่รักของคนทั่วโลกจะได้ดำรงพลังและความถูกต้องแท้จริงดั้งเดิมตามที่เป็นมา

  นามและตราสัญลักษณ์ของเอสอาร์เอฟ (แสดงไว้ด้านบน) เป็นตราที่ปรมหังสา โยคานันทะได้ออกแบบเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ขององค์กรที่ท่านก่อตั้งเมื่อปี 1920 ให้ดำเนินงานด้านจิตวิญญาณและมนุษยธรรมทั่วโลก นามและตราของเอสอาร์เอฟ ปรากฏบนหนังสือและแถบบันทึกเสียง วิดีโอ ภาพยนตร์ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ทุกชิ้นของเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ เพื่อให้ผู้อ่านมั่นใจได้ว่า ผลงานชิ้นนั้นๆ ได้สื่อคำสอนของปรมหังสา โยคานันทะตามที่ท่านตั้งใจมอบให้

  หนังสือและแถบบันทึกเสียง

  บทเรียนเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ

  เทคนิคสมาธิศาสตร์สอนโดยปรมหังสา โยคานันทะ รวมทั้งกริยาโยคะ – ตลอดจนคำแนะนำของท่านในการดำเนินชีวิตทางธรรมอย่างมีดุลยภาพในทุกแง่มุม – สอนไว้ในบทเรียนเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ชุดศึกษาด้วยตนเองที่บ้านหลายพันหน้าที่ท่านมหาคุรุได้สอนศิษย์ของท่าน ได้รับการจัดให้ทำความเข้าใจได้ง่ายในแต่ละสัปดาห์ สมัครรับ บทเรียนเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ

  Autobiography-of-a-Yogi_Cover_RGB.jpg#asset:1146

  อัตชีวประวัติของโยคี

  ผลงานคลาสสิกด้านจิตวิญญาณฉบับพิมพ์โดยเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพเท่านั้นที่รวบรวมความประสงค์ทั้งหมดของผู้เขียนไว้ – ท่านได้แจ้งแก่บรรณาธิการผู้ทำงานกับท่านมาตั้งแต่ปี 1924 จนท่านละสังขารเมื่อปี 1952 ซึ่งท่านไว้วางใจทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดพิมพ์ผลงานของท่าน

  สั่งซื้อตอนนี้

  รวมบทบรรยายและความเรียง

  Mans-Eternal-Quest_Cover_RGB.jpg#asset:1153


  การแสวงหานิรันดร์ของมนุษย์

  รวมบทบรรยายและความเรียง โดย ปรมหังสา โยคานันทะ อภิปรายสัจจะสากลในอัตชีวประวัติของโยคี ที่ดึงดูดผู้อ่านหลายล้านคนอย่างกว้างขวางลุ่มลึก เล่ม 1 สำรวจแง่มุมการปฏิบัติสมาธิ ชีวิตหลังความตาย ธรรมชาติของสิ่งสร้าง สุขภาพและการบำบัด อำนาจจิตอันไร้ขีดจำกัด และการแสวงหานิรันดร์เพื่อการพบพระเจ้า ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก และไม่ค่อยมีผู้เข้าใจนัก

  สั่งซื้อตอนนี้

  The-Divine-Romance_Cover_RGB.jpg#asset:1159


  ความรักของพระเจ้า

  รวมบทบรรยายและความเรียง โดย ปรมหังสา โยคานันทะ เล่ม 2 เป็นบทคัดสรรเรื่องราวต่างๆ อย่างหลากหลาย: จะปลูกฝังรักแห่งสวรรค์ได้อย่างไร วิธีบำบัดจิตด้วยการสร้างความกลมกลืนระหว่างร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โลกไร้พรมแดน กำหนดชะตากรรมของท่านเอง โยคะศิลปะเอาชนะจิตปุถุชนและความตาย คนรักแห่งจักรวาล พบความเกษมในชีวิต

  สั่งซื้อตอนนี้

  Journey-to-Self-realization_Cover_RGB.jpg#asset:1152


  หนทางสู่การตระหนักรู้ตน

  รวมบทบรรยายและความเรียง เล่ม 3 ศรีโยคานันทะประสมประสานปัญญา กรุณา คำแนะนำตามความเป็นจริง และการให้กำลังใจในหลายเรื่องหลายประเด็นที่น่าสนใจ รวมถึง: เร่งการวิวัฒน์ของมนุษย์ จะคงความเป็นหนุ่มสาวให้ยั่งยืนได้อย่างไร และ หยั่งรู้พระเจ้าในชีวิตประจำวัน

  สั่งซื้อตอนนี้

  อรรถาธิบายพระคัมภีร์

  God-Talks-to-Arjuna-realization_Cover_RGB.jpg#asset:1148


  ภควัตคีตา: พระเจ้าสนทนากับอรชุน - คำแปลและอรรถาธิบายฉบับใหม่

  ในหนังสือยิ่งใหญ่สองเล่มชุดนี้ ปรมหังสา โยคานันทะเปิดเผยแก่นสารลึกซึ้งที่สุดของคัมภีร์ลือชื่อของอินเดีย สำรวจทั้งในแง่จิตวิทยา จิตวิญญาณและอภิปรัชญาอย่างลงลึก นำเสนอภาพรวมของการเดินทางของจิตวิญญาณไปสู่การรู้แจ้งด้วยราชศาสตร์การหยั่งรู้พระเจ้า

  สั่งซื้อตอนนี้

  Second-Coming-of-Christ_Cover_RGB.jpg#asset:1157


  การเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์: ฟื้นคืนพระคริสต์ในตัวท่าน – อรรถาธิบายแผ่เผยคำสอนดั้งเดิมของพระเยซู

  ในผลงานชิ้นเอกยาวราว 1700 หน้าที่ให้แรงดลใจอย่างไม่เคยมีมาก่อนนี้ ปรมหังสา โยคานันทะได้นำผู้อ่านเดินทางอย่างมั่งคั่งล้ำลึกไปกับพระวรสารทั้งสี่ ท่านให้ภาพวิถีสากลสู่การเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าตามคำสอนของพระเยซูที่สอนศิษย์ใกล้ชิดไปทีละโศลก แต่คำสอนเหล่านี้มีความคลุมเครือเพราะการตีความผิดๆ มาหลายศตวรรษ: “จะเป็นอย่างพระคริสต์ได้อย่างไร จะฟื้นคืนพระคริสต์นิรันดร์ในตัวบุคคลได้อย่างไร”

  สั่งซื้อตอนนี้

  บทกวีรหัสยนัย

  Wine-of-Mystic_Cover_RGB.jpg#asset:1166


  รหัสยเมรัย: รุไบยาต โดย โอมาร์ คัยยัม – การตีความทางธรรม

  อรรถาธิบายให้แรงดลใจ ให้ความสว่างแก่ศาสตร์การรวมกับพระเจ้าเบื้องหลังปริศนาเร้นลับของรุไบยาต พร้อมภาพประกอบสี 50 ภาพ หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล Benjamin Franklin Award เป็นหนังสือดีเลิศในสาขาศาสนา

  สั่งซื้อตอนนี้

  Song-of-the-Soul_Cover_RGB.jpg#asset:1158


  คีตาแห่งวิญญาณ

  บทกวีรหัสยนัย โดย ปรมหังสา โยคานันทะ – หลั่งเทการเห็นพระเจ้าในความงามของธรรมชาติ ในมนุษย์ ในประสบการณ์ประจำวัน และภาวะตื่นของจิตวิญญาณในสมาธิ

  สั่งซื้อตอนนี้

  การอธิษฐานและการใช้คำย้ำเตือน

  Whispers-from-Eternity_Cover_RGB.jpg#asset:1165


  เสียงกระซิบจากนิรันดร์กาล

  รวมบทอธิษฐาน ของปรมหังสา โยคานันทะ และประสบการณ์กับพระเจ้าในปีติภาวะแห่งสมาธิ แสดงออกด้วยจังหวะที่สง่างามและลำนำกวีที่ไพเราะ ถ้อยคำของท่านเปิดเผยธรรมชาติอันหลากหลายไร้ที่สิ้นสุดของพระเจ้า กับทั้งความหวานชื่นอันอนันต์ยามที่พระเจ้าทรงตอบรับผู้แสวงหาพระองค์

  สั่งซื้อตอนนี้

  Scientific-Healing-Affirmations_Cover_RGB-2.jpg#asset:5773


  ศาสตร์การปฏิญาณเพื่อการบำบัดรักษา

  ในหนังสือเล่มนี้ปรมหังสา โยคานันทะอธิบายอย่างลึกซึ้งถึงศาสตร์การกล่าวคำย้ำเตือน ท่านพูดชัดเจนว่าทำไมการใช้คำย้ำเตือนจึงได้ผล จะใช้พลังของถ้อยคำและการคิดอย่างไรจึงจะส่งผลไม่เพียงแค่การบำบัด ทว่าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามความปรารถนาในชีวิตทุกด้าน รวมถึงการกล่าวคำย้ำเตือนอื่นๆ อีกมากมาย

  สั่งซื้อตอนนี้

  In-the-Sanctuary-of-the-Soul_Cover_RGB.jpg#asset:1150


  ในวิหารแห่งวิญญาณ: คำแนะนำเพื่อการอธิษฐานที่ได้ผล

  รวบรวมจากผลงานของปรมหังสา โยคานันทะ เพื่อนผู้ภักดีที่ให้แรงดลใจนี้เปิดเผยถึงวิธีที่การอธิษฐานประจำวันทำให้เกิดความรัก ได้ความแข็งแกร่งและการนำทาง

  สั่งซื้อตอนนี้

  การปฏิบัติสมาธิและกริยาโยคะ

  The-Science-of-Religion_Cover_RGB.jpg#asset:1161


  ศาสตร์แห่งศาสนา

  ปรมหังสา โยคานันทะเขียนไว้ว่า ในตัวมนุษย์มีความปรารถนาอย่างหนึ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง นั่นคือการเอาชนะความทุกข์ เข้าถึงความสุขอย่างไม่สิ้นสุด หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงวิธีที่จะให้ความปรารถนานี้เป็นไปได้ ปรมหังสา โยคานันทะตรวจสอบผลหลายๆ ด้านเมื่อใช้วิธีที่ต่างกันไปสู่เป้าหมายนี้

  สั่งซื้อตอนนี้

  Metaphysical-Meditations_Cover_RGB.jpg#asset:1154


  อภิปัญญาสมาธิ

  เสนอกว่า 300 วิธีที่จะยกจิตวิญญาณด้วยการปฏิบัติสมาธิ การอธิษฐาน และคำย้ำเตือนที่จะช่วยพัฒนาสุขภาพ ความมีชีวิตชีวา ความสร้างสรรค์ ความมั่นใจตนเอง และความสงบ ตลอดจนการดำเนินชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมด้วยการรู้ความเกษมแห่งพระสถิตของพระเจ้า

  สั่งซื้อตอนนี้

  โยคะแห่งโลกตะวันออกและตะวันตก

  The-Yoga-of-the-Bhagavad-Gita_Cover_RGB.jpg#asset:1163


  โยคะแห่งภควัทคีตา: แนะนำศาสตร์สากลแห่งการหยั่งรู้พระเจ้าของอินเดีย

  รวมบทคัดสรรจากงานแปลและอรรถาธิบายภควัทคีตา พระเจ้าสนทนากับอรชุนที่ได้รับการยกย่องในความลุ่มลึกแห่งวิจารณญาณของปรมหังสา โยคานันทะ หนังสือเล่มนี้แนะนำผู้แสวงหาความจริงให้รู้จักคำสอนสากลข้ามกาลเวลาในคีตา รวมบทแปลภควัทคีตาทุกโศลกโดยโยคานันทะ นำเสนอตามลำดับอย่างไม่ขาดตอนเป็นครั้งแรก

  สั่งซื้อตอนนี้

  The-Yoga-of-Jesus_Cover_RGB.jpg#asset:1162


  โยคะแห่งพระเยซู: เข้าใจคำสอนที่ซ่อนเร้นในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์

  คัดสรรจากการเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์ หนังสือสองเล่มชุดที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง ของปรมหังสา โยคานันทะ หนังสือสรุปย่อเล่มนี้ยืนยันว่าพระเยซูก็เช่นเดียวกับฤษีมุนีในโลกตะวันออกยุคโบราณ ที่ไม่แค่รู้หลักการของโยคะ ทว่าได้สอนศาสตร์สากลแห่งการหยั่งรู้พระเจ้าแก่ศิษย์ของท่าน ศรีโยคานันทะแสดงให้เห็นว่า สารคำสอนของพระเยซูไม่ใช่เรื่องของการแบ่งแยก หากแต่รวมวิถีต่างๆ ที่ผู้แสวงหาทุกศรัทธาสามารถเข้าถึงแผ่นดินของพระเจ้า

  สั่งซื้อตอนนี้

  ผลงานที่ให้แรงดลใจ

  Where-There-Is-Light-2.JPG#asset:5774


  ณ ที่ที่มีแสง: การหยั่งเห็นและแรงดลใจเพื่อรับความท้าทายของชีวิต

  มณีความคิดรวบรวมจากข้อเขียนของปรมหังสา โยคานันทะ จัดเรียงตามประเด็นเนื้อหา คู่มือฉบับพิเศษที่ผู้อ่านสามารถพลิกอ่านได้อย่างรวดเร็ว เพื่อหาทิศทางชีวิตในความไม่แน่นอนหรือวิกฤต หรือฟื้นฟูการรู้พระสรรพสถิตแห่งอำนาจของพระเจ้าที่บุคคลสามารถดึงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

  สั่งซื้อตอนนี้

  Sayings-of-Paramahansa-Yogananda_Cover_RGB.jpg#asset:1155


  วาทะของปรมหังสา โยคานันทะ

  รวมวาทะและคำแนะนำอันกอปรด้วยปัญญา แสดงให้เห็นถึงความจริงใจและความรักที่ปรมหังสา โยคานันทะมีต่อผู้คนที่มาหาท่าน บันทึกโดยศิษย์ใกล้ชิดของท่านหลายคน เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้ร่วมรับประสบการณ์ที่พวกเขาเคยได้พบท่านอาจารย์ด้วยตนเอง

  สั่งซื้อตอนนี้

  คำแนะนำทางจิตวิญญาณ

  Inner-Peace_Cover_RGB.jpg#asset:1151


  ศานติภายใน: สงบขณะกระทำการและกระทำการอย่างสงบได้อย่างไร

  คำแนะนำให้แรงดลใจที่ปฏิบัติได้ รวบรวมจากบทบรรยายและข้อเขียนของปรมหังสา โยคานันทะ แสดงถึงวิธีที่เราสามารถ “สงบขณะกระทำการ” โดยการสร้างศานติด้วยการฝึกสมาธิ และ “กระทำการอย่างสงบ” – นิ่งอยู่กับความสงบเบิกบานอันเป็นธรรมชาติแท้ของเราขณะดำเนินชีวิตอย่างมีพลวัตเปี่ยมด้วยดุลยภาพ หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล Benjamin Franklin Award ประจำค.ศ. 2000 – เป็นหนังสือดีเลิศในสาขาอภิปรัชญา/จิตวิญญาณ

  สั่งซื้อตอนนี้

  The-Law-of-Success_Cover_RGB.jpg#asset:1160


  กฎแห่งความสำเร็จ

  อธิบายพลวัตหลักการบรรลุเป้าหมายในชีวิต และเค้าโครงกฎสากลที่นำไปสู่ความสำเร็จและความพอใจ ทั้งด้านส่วนตัว อาชีพและจิตวิญญาณ

  สั่งซื้อตอนนี้

  How-You-Can-Talk-With-God_Cover_RGB.jpg#asset:1149


  สื่อกับพระเจ้าได้อย่างไร

  ปรมหังสา โยคานันทะ ให้นิยามพระเจ้าทั้งในแง่บรมวิญญาณสากล และทรงเป็นบิดา มารดา เป็นมิตร และคนรักของทุกคน ที่ทรงใกล้ชิดกับเราทุกคน และทุกคนสามารถทำให้พระองค์ “ออกจากความเงียบ” และทรงตอบรับด้วยวิธีที่เราสัมผัสได้

  สั่งซื้อตอนนี้

  กีรตันและดนตรีสดุดี

  Cosmic-Chants_Cover_RGB.jpg#asset:1147


  เพลงแห่งจักรวาล: บทเพลงเปี่ยมพลังจิตวิญญาณเพื่อการสื่อสารกับพระเจ้า

  คำร้องและดนตรีของเพลงสดุดีหกสิบเพลง พร้อมคำนำอธิบายให้เห็นว่าการขับเพลงสดุดีสามารถนำไปสู่การรวมกับพระเจ้าได้อย่างไร

  สั่งซื้อตอนนี้