Back to Schedule
Donate

มุกติมาตา (1922-2008) นักบวชแห่งเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ เป็นศิษย์ของปรมหังสา โยคานันทะมากว่าหกสิบปี ท่านได้พบกับท่านคุรุเมื่อปี 1945 ในซีดีที่ตัดตอนมานี้ ท่านรำลึกถึงประสบการณ์กับปรมหังสาจี

“ท่านผู้เสมือนจักรวาล: รู้ทุกสิ่ง เห็นทุกสิ่ง ความรักที่ท่านมีต่อทุกวิญญาณที่มาสู่ท่านนั้น: พิเศษ อัศจรรย์ บริสุทธิ์ดุจแสงจากสวรรค์”

“ฉันรู้จักคำสอนของเซลฟ์ รีอะไลเซชั่นและท่านอาจารย์อย่างไม่นึกฝันเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปี 1945 ฉันรู้ด้วยปัญญาหยั่งรู้ว่าบางสิ่งกำลังเข้ามาสู่ชีวิต จึงพูดว่า “ข้าแต่พระเป็นเจ้า ถ้าพระองค์มีอยู่จริง โปรดพิสูจน์สิ่งนี้กับลูกด้วย” นี่เป็นคำขอที่ค่อนข้างกร้าว สองสัปดาห์ต่อจากนั้น เพื่อนคนหนึ่งมาพบข้าพเจ้า พูดเพียงว่า “ไปฮอลลีวูดกัน”

“ฉันไม่คิดว่าเราจะไปโบสถ์ – โบสถ์เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ พอเพื่อนบอกชื่อนี้ ฉันคิดว่า “เอ้า หมายความว่าไง” ฉันคิดว่าอาจเป็นสถานที่ที่นักบวชอภิปรายปรัชญาเกี่ยวกับศาสนาหรืออะไรทำนองนั้น

“แต่พอเห็นท่านอาจารย์ ฉันคิดว่า ‘นี่ไม่ใช่คนธรรมดา เขารู้จักพระเจ้า’ ฉันคิดอยู่บ่อยๆ ว่า ‘เราจะอธิบายพระฤทธานุภาพให้ผู้คนเข้าใจได้อย่างไร’ แต่ท่านรู้ทุกความคิด ทุกความรู้สึก รู้ว่าเรามาจากไหน กำลังจะไปที่ไหน (ขอบคุณพระเจ้าที่มีบางคน รู้!) แต่หลังจากได้ไปโบสถ์ฮอลลีวูดครั้งแรก ฉันรู้ตอนจากอาคารนั้นว่า ฉันเดินออกมาแต่ตัว

“ตอนที่ฉันกำลังโตเป็นผู้ใหญ่ ทุกสองหรือสามปีฉันจะวาดภาพดวงตาสีน้ำตาลคู่หนึ่งเสมอ พยายามสร้างนิรันดรภาพในดวงตาเหล่านั้น และบางครั้งฉันจะจดจ่อนิ่งจนเหมือนว่าดวงตานั้นมีชีวิต เป็นสิ่งจริง และพอได้พบท่านอาจารย์ฉันเห็นดวงตาเช่นนั้น

“ท่านผู้เสมือนจักรวาล: รู้ทุกสิ่ง เห็นทุกสิ่ง ความรักที่ท่านมีต่อทุกวิญญาณที่มาสู่ท่านนั้น: พิเศษ อัศจรรย์ บริสุทธิ์ดุจแสงจากสวรรค์”

ฟัง

ข่ายคลุมนับแสนถูกเปิดออกอย่างเร็วไว....

ดาวน์โหลด mp3 บทสนทนาของมุกติมาตาฉบับสมบูรณ์ เกี่ยวกับความทรงจำในชีวิตกับปรมหังสา โยคานันทะ

ดาวน์โหลดเลย

flower