Back to Schedule
Donate

เมื่อเทศกาลคริสต์มาสใกล้เข้ามา จงเปิดประตูศรัทธาขึ้นมาใหม่ ให้การสถิตทุกสถานแห่งพระคริสต์เข้ามาในจิตของท่านอีกครั้ง พระคริสต์ทรงเคาะประตูอวิชชามืดมิดของท่านอยู่ทุกวัน ทุกชั่วโมง ทุกวินาทีทอง บัดนี้ ณ อรุโณทัยอันศักดิ์สิทธิ์สูงส่ง พระคริสต์ได้เสด็จมาตามการเรียกร้องของใจท่าน เพื่อปลุกคริสตจิตอันสถิตทั่วอยู่ในตัวท่าน

จงถักทออู่การรับรู้อันอ่อนโยนด้วยเส้นด้ายในการทำสมาธิ ให้เป็นที่อยู่สุขสบายของอนันตทารกซึ่งรอต้อนรับในความไพศาล พระคริสต์ประสูติในใบหญ้าเขียวสด ทรงความอ่อนโยนในกลิ่นหอมทั้งปวง โลกที่พราวพรายด้วยห้วงสมุทรสีเคลือบมุก ทุ่งฟ้าดารารายสีฟ้า แดงเข้มด้วยความรักของผู้กล้าสละชีวิตอุทิศตนและนักบุญ ต่างแข่งขันกันต้อนรับคริสตทารกมาพำนักในตน

พระคริสต์ผู้สถิตในทุกสถานทรงหลับใหลอยู่ในอ้อมอกนิรันดร์ ทรงโปรดการเกิดใหม่ทุกที่ทุกเวลา โดยเฉพาะในความอบอุ่นของรักแท้ของเรา แม้พระคริสต์อันไพศาลปรากฏในทุกอณูอากาศ ในฐานะพระปัญญาใหม่เสมอและการแสดงออกอันสร้างสรรค์ แต่เราไม่อาจเห็นพระองค์ เว้นแต่พระองค์ประสงค์จะให้เห็นในอู่ความภักดีที่เรามีไม่รู้จบ

เปลใจอุ่นสบายของเราคับแคบมานานนัก เก็บไว้แต่การรักตน บัดนี้เราต้องขยายให้เปลกว้างใหญ่ไปสู่สังคม ประเทศชาติ นานาชาติ สิ่งสร้างทั้งปวง เพื่อให้ความรักสากลแห่งพระคริสต์ได้มาเกิดและกลายเป็นความรักหนึ่งเดียว

ไม่พึงฉลองคริสต์มาสเพียงเพื่อความสนุกสนาน เพื่อการแลกของขวัญ แต่พึงเจริญสมาธิลึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จิตของท่านเป็นวิหารแห่งพระคริสต์ และท่านพึงถวายของขวัญล้ำค่า นั่นคือความ รัก เจตนาดี และการรับใช้เพื่อยกระดับพี่น้องที่เป็นปฏิปักษ์ และพี่น้องมิตรสหาย—ทั้งทางกาย ทางใจ และจิต-วิญญาณ

พระคริสต์ผู้ทรงความไพศาลสถิตทุกแห่งหน จงบูชาพิสุทธิภาวะแห่งพระองค์ทั้งในวิหารของชาวฮินดู ชาวพุทธ ชาวคริสต์ อิสลาม ยิว และศาสนาแท้จริงอื่นๆ ทุกการแสดงออกของสัจจะหลั่งไหลจากการรับรู้พระคริสต์ผู้สถิตทั่ว จงเรียนรู้ที่จะบูชาพระปัญญาศักดิ์สิทธิ์แผ่ไพศาลในทุกศาสนา ความเชื่อ และ คำสอนแท้ทั้งปวง ในเมื่อพระคริสตจักรวาลทรงสุบินทิพยดำรงของมนุษย์ เราจึงพึงเฉลิมฉลองพระประสูติกาลของพระคริสต์ด้วยการรักทุกชนชาติเผ่าพันธุ์เสมอกัน ด้วยรักที่ตื่นขึ้นมาใหม่นี้

มวลดอกไม้ที่เบ่งบานและดวงดาวที่วาววับ คือพระฉายาแห่งพระคริสต์อันไพศาล จงให้มาลัยรักของท่านแก่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้น จงมองด้วยความรัก ในความรักบิดามารดา มิตรสหาย ญาติ เพื่อนบ้าน และชนชาติทั้งปวงด้วยความรักแห่งพระคริสต์อันได้เกิดแล้วในตัวท่าน จงเชื้อเชิญความคิดฟุ้งซ่าน มาไว้ในวิหารของท่าน ทำให้มันสงบด้วยการรวมความรักกับพระคริสต์อย่างลึกซึ้ง

เมื่อวางห่อของขวัญไว้รอบต้นคริสต์มาสในบ้าน จงให้ทุกความคิดเป็นแท่นบูชาพระคริสต์ ให้จิตเจตนาดีปรี่ล้นอยู่ในของขวัญเหล่านั้น จงบูชาพระคริสต์ผู้ทรงประสูติในสิ่งสร้างทั้งปวง ในดวงดาว ในใบไม้ ในดอกไม้ ในบุหงารำไป ในนกไนติงเกล และในความภักดีที่ละมุนละไมของท่าน จงรวมดวงใจของท่านกับหัวใจทั้งหลาย เพื่อให้พระคริสต์มาประสูติที่นั่น และดำรงอยู่ในดวงใจนั้นตลอดกาลนาน

(บทคัดย่อจาก การเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์: การฟื้นคืนพระคริสต์ในตัวเรา โดย ปรมหังสา โยคานันทะ)