Back to Schedule
Donate

  บทคัดย่อจากข้อเขียนของปรมหังสา โยคานันทะ

  เจตคติเชิงบวก

  ถ้าท่านเลิกหวังที่จะมีความสุขตลอดไป ขอให้มีกำลังใจ อย่าได้หมดหวัง วิญญาณของท่านคือภาพสะท้อนของบรมวิญญาณอันปีติ ซึ่งแก่นสารก็คือความสุขนั่นเอง

  flower

  ความสุขขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกในระดับหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเจตคติ

  flower

  โดยหลักๆ แล้ว สภาพต่างๆ ไม่ได้ดีหรือเลว แต่จะเป็นสภาวะกลางๆ เสมอ ความหดหู่หรือมีกำลังใจมักเกิดจากเจตคติว่าโศกเศร้าหรือผ่องใสของผู้ที่เผชิญกับสิ่งนั้น

  flower

  ถ้าอยากเปลี่ยนสถานการณ์ก็จงเปลี่ยนการคิด เพราะเราคนเดียวเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบกับความคิดของเรา และเราเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนมันได้ เราจะอยากเปลี่ยนมันก็ต่อเมื่อตระหนักได้ว่าทุกความคิดจะสร้างสรรค์ตามธรรมชาติของมัน จำไว้เสมอว่ากฎนี้ทำงานตลอดเวลา การแสดงออกของเราเป็นไปตามสิ่งที่เราคิด ฉะนั้น เริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้ นึกถึงแต่สิ่งที่จะทำให้เรามีสุขภาพอันดีและมีความสุข

  flower

  จิตคือสมอง อารมณ์ และการรับรู้ ว่าเซลล์ที่มีชีวิตทั้งหลายจะทำให้ร่างกายมนุษย์มีชีวิตชีวาหรือหดหู่ จิตเป็นนาย และเซลล์กายทั้งหลายจะทำตามอารมณ์ของนายใหญ่ เช่นเดียวกับที่เราคำนึงถึงคุณค่าโภชนาการของอาหารที่รับประทานประจำวัน เราพึงพิจารณาคุณค่าโภชนาการของอาหารที่เราป้อนให้แก่จิตทุกวันเช่นกัน

  flower

  ถ้าท่านย้ำคิดแต่ความเศร้า ความเศร้าก็บังเกิด เมื่อจิตปฏิเสธมันก็จะหมดไป การแสดงออกของอาตมันนี้ ข้าพเจ้าเรียกว่าพระเอกในตัวมนุษย์ ซึ่งเป็นทิพยธรรมชาติหรือธรรมชาติที่จำเป็น การจะเป็นอิสระจากความเศร้าได้ เราต้องให้อาตมันได้แสดงตนในทุกกิจกรรมประจำวัน

  flower

  ถ้าท่านไม่เลือกที่จะมีความสุขก็ไม่มีใครทำให้ท่านเป็นสุขได้ เรื่องนี้อย่าตำหนิพระเจ้า! ถ้าท่านเลือกที่จะมีความสุข ก็ไม่มีใครทำให้ท่านเป็นทุกข์ได้ ถ้าพระองค์ไม่ประทานเสรีภาพให้เราใช้เจตจำนงของเรา เราจะตำหนิพระองค์ได้เมื่อเรามีทุกข์ แต่พระองค์ได้ประทานเสรีภาพนั้นแก่เราแล้ว เราคือผู้ที่จะทำให้ชีวิตเป็นอย่างไรก็ได้

  flower

  ผู้ที่มีบุคลิกเข้มแข็งมักเป็นสุขอย่างยิ่ง เขาไม่โทษคนอื่นเมื่อเกิดเรื่องเดือดร้อนจากการกระทำอย่างขาดความเข้าใจของตนเอง พวกเขารู้ว่าไม่มีใครมีอำนาจทำให้เขาสุขมากขึ้นหรือน้อยลง ถ้าตนไม่อ่อนแอจนยอมให้ความคิดและการกระทำที่ชั่วร้ายของคนอื่นส่งผลต่อตน

  flower

  ความสุขอย่างยิ่งมีอยู่ในตัวท่านตลอดเวลา รอให้ท่านพร้อมที่จะเรียนรู้และประพฤติให้ถูกต้อง ยิ่งท่านปรับปรุงตนเองได้มากเท่าใด ท่านจะทำให้คนรอบตัวปรับปรุงตนได้สูงขึ้น ผู้ที่ปรับปรุงตนเองเป็นคนที่จะมีความสุขเพิ่มขึ้นๆ เมื่อท่านเป็นสุขมากขึ้น คนรอบตัวท่านก็จะเป็นสุขมากขึ้นด้วย

  flower

  จงหลีกเลี่ยงอย่าให้พลังลบเข้าสู่ชีวิต ในเมื่อมีสิ่งสวยงามรอบตัวจะมัวมองท่อระบายน้ำอยู่ทำไม? คนเราจับผิดได้แม้ในงานศิลปะชิ้นเอก ในดนตรี หรือวรรณกรรมล้ำเลิศ จะไม่ดีกว่ารึ ถ้าสุขใจไปกับเสน่ห์และความเกรียงไกรของผลงานเหล่านั้น

  flower

  เกือบทุกคนคุ้นเคยกับภาพลิงน้อยสามตัวกับภาษิตที่ว่า “อย่ามองสิ่งชั่ว, อย่าฟังสิ่งชั่ว, อย่าพูดชั่วช้า” ข้าพเจ้าขอเน้นในเชิงบวกว่า “มองสิ่งดี, ฟังสิ่งดี, พูดสิ่งดี”

  เป็นอิสระจากอารมณ์เชิงลบ

  ความปีติใหม่เสมอของพระเจ้าในวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่อาจทำลาย และการแสดงออกในจิตก็ไม่อาจทำลายถ้าบุคคลรู้ที่จะดำรงสิ่งนั้นไว้ และไม่จงใจเปลี่ยนจิตให้เศร้าไปกับอารมณ์

  flower

  ท่านคือภาพสะท้อนของพระเจ้า จึงควรปฏิบัติดุจเดียวกับพระเจ้า แต่ที่เป็นอยู่ก็คือ พอตื่นเช้าขึ้นมาท่านอารมณ์เสีย บ่น "กาแฟเย็นชืด" แล้วมันจะยังไง? ทำไมจึงหงุดหงิดกับเรื่องอย่างนี้? ที่ท่านต้องการคือ ทำให้จิตหนักแน่นอยู่ในความสงบ พ้นจากโทสะทั้งปวง อย่าให้ผู้ใดหรือสิ่งใด “ทำให้ท่านหงุดหงิด” จงอยู่ในความสงบ อย่าให้ใครพรากสิ่งนี้ไปจากท่าน

  flower

  ยกตัวเราให้พ้นจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิต สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่กวนใจเรา

  flower

  ไม่มีใครอยากโศกเศร้า คราวหน้าถ้าอยู่ในอารมณ์นั้นก็จงวิเคราะห์ตนเอง แล้วท่านจะเห็นว่าท่านเต็มใจอยากทำให้ตัวเองเป็นเช่นนั้น และเมื่อท่านรู้สึกแย่ คนอื่นๆ รอบตัวก็จะไม่สบายใจไปด้วย

  flower

  ท่านสามารถเอาชนะอารมณ์ได้ไม่ว่ามันจะย่ำแย่แค่ไหน ตั้งใจเลยว่าต่อไปนี้จะไม่เจ้าอารมณ์อีกแล้ว แต่ถ้าเกิดอารมณ์ขึ้นมาทั้งๆ ที่ตั้งใจเช่นนั้นแล้ว ก็จงวิเคราะห์เหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์นั้น แล้วทำอะไรบางอย่างในทางสร้างสรรค์

  flower

  ระลึกไว้เสมอว่าเวลาท่านเป็นทุกข์ ส่วนใหญ่เพราะท่านไม่เห็นความสำเร็จในชีวิตตามที่ท่านต้องการ หรือไม่แสดงเจตจำนง พลังสร้างสรรค์ ขันติให้แน่วแน่พอที่จะทำให้สิ่งที่ใฝ่ฝันนั้นเป็นจริง

  flower

  จงทำสิ่งสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงตนเองและเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นอยู่เสมอ เพราะผู้ที่จะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้ต้องทำดีต่อผู้อื่นทุกวัน ถ้าท่านทำตามนี้ ท่านจะสบายใจรู้ว่าท่านกำลังก้าวหน้าทั้งจิตใจ ร่างกาย และวิญญาณ

  การรับใช้ผู้อื่น

  ความสุขอยู่ที่การทำให้ผู้อื่นเป็นสุข สร้างความอิ่มเอมใจให้แก่ผู้คนอย่างไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน

  flower

  การทำให้ผู้อื่นเป็นสุขเป็นเรื่องใหญ่ที่มีความสำคัญต่อความสุขของเรา เป็นประสบการณ์ที่ให้ความยินดีอย่างยิ่ง บางคนคิดถึงแต่ครอบครัวของตัวเอง “เราสี่คนเท่านั้น คนอื่นไม่เกี่ยว” บางคนคิดถึงแต่ตนเอง “ทำอย่างไรให้ฉันมีความสุข” คนพวกนี้ละคือคนที่จะไม่มีความสุขได้เลย!

  flower

  การมีชีวิตเพื่อตนเองเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทุกประการ

  flower

  เมื่อรับใช้ผู้อื่นทั้งด้านทางธรรม ด้านจิตใจและด้านวัตถุ ท่านจะได้ทุกสิ่งที่จำเป็นต่อท่าน เมื่อรับใช้ผู้อื่นอย่างไม่คำนึงถึงตน ท่านจะพบว่า ถ้วยแห่งความสุขของท่านเปี่ยมปริ่มอยู่เสมอ โดยไม่ต้องแสวงหา

  flower

  ตอนที่เราเข้ามาสู่โลกนี้ เราร้องไห้ แต่ทุกคนยิ้มแย้ม เราควรดำเนินชีวิตอย่างที่เมื่อเราจากโลกนี้ไปทุกคนร้องไห้ แต่เรากลับยิ้มแย้ม

  เงื่อนไขภายในที่ให้ความสุข

  ยิ่งเราทำสมาธิได้ลึกเพียงใด และยิ่งเราเต็มใจรับใช้มากเท่าไร เราก็จะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น

  flower

  เรียนรู้ที่จะนำเงื่อนไขความสุขติดตัวตลอดเวลา ด้วยการปฏิบัติสมาธิและปรับจิตของท่านเข้ากับพระเจ้าผู้ทรงดำรงนิรันดร์ รู้นิรันดร์ ปีติสุขใหม่เสมอนิรันดร์ ความสุขของท่านไม่พึงขึ้นอยู่กับอิทธิพลภายนอกใดๆ ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไร อย่าให้สิ่งนั้นกระทบต่อความสงบภายในของท่าน

  flower

  ความสุขอันแท้จริงทนทานต่อการท้าทายของประสบการณ์ภายนอกทั้งปวง เมื่อท่านสามารถทนรับการตราความผิดที่ผู้อื่นกระทำต่อท่าน แล้วยังสามารถรักและให้อภัยพวกเขาได้ และท่านสามารถดำรงความสงบภายในทั้งๆ ที่สถานการณ์ภายนอกคุกคามท่านอย่างเจ็บปวด ท่านจะรู้ว่านี่แหละคือความสุข

  flower

  สงบอยู่กับความเงียบ [ในสมาธิ] อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอนทุกคืน หากนานกว่านั้นได้ยิ่งดี และอีกครั้งในตอนเช้าก่อนเริ่มทำกิจกรรมประจำวัน ซึ่งจะช่วยสร้างนิสัยเป็นสุขในตนที่ไม่วันถดถอยเสื่อมสลาย ทำให้ท่านสามารถเผชิญกับสถานการณ์ท้าทายในชีวิตประจำวัน ด้วยความสุขภายในที่ไม่แปรเปลี่ยนนี้ ท่านจะสามารถแสวงหาและเสวยสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันได้ด้วยความยินดี

  flower

  ยิ่งท่านพึ่งเงื่อนไขภายนอกสำหรับความสุขมากเท่าใด ท่านจะได้ความสุขน้อยลงเท่านั้น

  flower

  ถ้าท่านคิดว่าสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยลืมพระเจ้า ท่านคิดผิดเสียแล้ว เพราะท่านจะร่ำร้องอย่างเปล่าเปลี่ยวครั้งแล้วครั้งเล่า จนกว่าท่านตระหนักว่าพระเจ้าคือทุกสิ่ง อยู่ในทุกสิ่งซึ่งเป็นความจริงเพียงสิ่งเดียวในจักรวาล ท่านถูกสร้างตามฉายาของพระองค์ ท่านไม่อาจพบความสุขยั่งยืนได้ในสิ่งใด เพราะไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์นอกจากพระเจ้า

  flower

  ความสุขอันบริสุทธิ์ที่ข้าพเจ้าพบยามสนทนากับพระเจ้าไร้ถ้อยคำพรรณนา ข้าพเจ้าอยู่ในความปีติทั้งวันทั้งคืน ความปีตินั้นคือพระเจ้า การได้รู้จักพระองค์คือการฝังศพความโศกเศร้าทั้งปวง พระองค์ไม่ได้เรียกร้องให้เราต้องโศกเศร้าหรือทรมานตน นั่นไม่ใช่แนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้า ไม่ใช่วิธีที่จะทำให้พระองค์โปรดปราน ถ้าไร้ความสุขเสียแล้วเราไม่อาจพบพระองค์ได้ด้วยซ้ำ... ยิ่งเราเป็นสุขมากเพียงไร เราจะยิ่งปรับเข้ากับพระองค์ได้มากเท่านั้น ผู้รู้พระเจ้าเป็นสุขเสมอ เพราะพระเจ้าคือความปีติ

  คำย้ำเตือน

  ตั้งแต่เช้าตรู่ ข้าพเจ้าจะให้กำลังใจทุกคนที่ได้พบในวันนี้ ข้าพเจ้าจะเป็นแสงส่องทางจิตให้แก่ทุกคนที่ข้าพเจ้าพบปะในวันนี้

  flower

  ข้าพเจ้าสร้างนิสัยการคิดเสียใหม่ โดยมองเห็นสิ่งดีๆ ในทุกที่ เห็นทุกสิ่งว่าเป็นการสำแดงของพระดำริอันบริบูรณ์แห่งพระเจ้า

  flower

  ข้าพเจ้าตั้งใจจะสร้างความสุขในตนบัดนี้ ณ ที่ที่ข้าพเจ้าอยู่ในวันนี้

  ศึกษาเพิ่มเติม