Back to Schedule
Donate

  บทนำบทเรียนเอสอาร์เอฟ

  คำสอนของ ท่านปรมหังสา โยคานันทะ เกี่ยวกับศาสตร์โยคะของการทำสมาธิและศิลปะการใช้ชีวิตวิถีธรรมที่สมดุลได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับล้านทั่วโลก บทเรียน เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ (SRF) ซึ่งเป็นชุดการศึกษาด้วยตนเองที่บ้านที่ครอบคลุมคำสอน ซึ่งรวบรวมจากชั้นเรียนและงานเขียนของท่าน นำเสนอคำแนะนำส่วนตัวของท่านอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีทำสมาธิและหลักการ "วิธีใช้ชีวิต" บนเส้นทางกริยาโยคะที่ท่านสอน.

  ภาพรวมที่สร้างแรงบันดาลใจและเชิงลึกของคำสอนในบทเรียน มีอยู่ในบทนำเข้าสู่ชุดบทเรียนของท่านปรมหังสา โยคานันทะ ซึ่งมีชื่อว่า “ผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของการตระหนักรู้ในตน”

  ผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของการตระหนักรู้ในตน

  การสวดอธิษฐานของสมาชิกทั่วโลก

  ดาวน์โหลดคู่มือการสวดอธิษฐานของสมาชิกทั่วโลก

  flower

  ไทย (Thai)

  แคตตาล็อกสินค้า

  English (อังกฤษ)

  flower
  flower