Back to Schedule
Donate

ประโยชน์ของวิถีกริยาโยคสมาธิมีอย่างทวีคูณ เมื่อปฏิบัติสมาธิเป็นประจำ การเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อนจะเกิดขึ้นในร่างกาย จิตใจ และจิตลึกสุดของผู้ปฏิบัติ ประโยชน์บางอย่างนี้ได้อย่างทันท่วงที ส่วนประโยชน์อื่นๆ ค่อยๆ คลี่คลายและอาจใช้เวลานานกว่าจะเห็นผล

ศานติภายในเป็นผลอย่างแรกของการทำสมาธิ ซึ่งควบคู่มากับความกระจ่างแจ้ง ความเข้าใจ และการชี้นำจากในตน

การทำสมาธิทำให้เกิดความรู้และสหัชญาณที่จะจัดการกับปัญหาในชีวิตประจำวัน ปรับปรุงการจดจ่อจิต ประสิทธิภาพ และเจตคติต่อการงาน

เพิ่มความกลมกลืนและความเบิกบานในความสัมพันธ์และในชีวิตครอบครัว ปลุกศักยภาพการให้และการรับ ด้วยความรักไร้เงื่อนไข

ทำให้พลังชีวิตในร่างกายกลมกลืน ขจัดความเครียดที่เป็นโทษ เพิ่มพูนพลานามัยและความมีชีวิตชีวา

สำคัญที่สุดคือการทำสมาธิช่วยปรับจิตของบุคคลเข้ากับพระเจ้า ให้ความสุขและความมั่นคงภายในอย่างหนักแน่นในทุกสถานการณ์ของชีวิต

ผลเหล่านี้เกิดจากความเพียรอย่างจริงใจ และการใช้เจตจำนงขวนขวายสู่เป้าหมายสูงสุดในชีวิต— ความปีติใหม่เสมอและการรวมกับพระเจ้าด้วยการหยั่งรู้ตน

ศรีทยามาตา ประธานท่านที่สามของเอสอาร์เอฟ/วายเอสเอส เคยพูดในการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการครั้งหนึ่งที่สำนักงานใหญ่นานาชาติของเอสอาร์เอฟว่า “ทุกวันนี้ ผู้คนมากขึ้นตระหนักถึงประโยชน์มหาศาลของการทำสมาธิ” แต่ท่านได้กล่าวต่อไปว่า:

“แค่บอกให้บางคน ‘ฝึกการเงียบ’ ไม่ได้ให้วิธีแก่เขาที่จะทำให้ความคิดสงบ แต่ถ้าเขาได้รับวิธีปฏิบัติพิเศษในการฝึกควบคุมจิต เขาจะเริ่มเข้าใจว่าการทำสมาธิมีความหมายมากกว่าการปิดหูปิดตาไม่รับรู้ภาพและเสียงจากโลกภายนอก หากแต่เป็นการทำจิตให้นิ่งถึงขั้นที่จิตสงบ ใสสะอาดดุจทะเลสาบ สามารถสะท้อนความปีติในการปรากฏของพระเจ้าได้”

ยิ่งเราใช้วิธีปฏิบัติปราณายามะซึ่งเป็นส่วนสำคัญของวิถีกริยาโยคะมากเท่าใด เราจะยิ่งหยั่งถึงพระเจ้าที่สถิตอยู่ในตน และสามารถแสดงทิพยคุณลักษณะของความกล้า ศรัทธา ปัญญา ความรัก และกรุณาในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นเท่านั้น

ปฏิบัติกริยาโยคะ ท่านจะสำเร็จบนวิถีธรรมอย่างแน่นอน ในประสบการณ์ของข้าพเจ้า อำนาจการปลดปล่อยของกริยาโยคะทำลายกรงกรรมที่ขังเราไว้ ข้าพเจ้าไม่เคยพบวิธีปฏิบัติที่ประเสริฐเช่นนี้ทั้งในโลกตะวันออกและตะวันตก ทุกคนที่ศรัทธากริยาโยคะและอยู่บนวิถีนี้แห่งเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพจะก้าวหน้าไปไกล จงปฏิบัติสมาธิแค่เพียงไม่กี่ปีแล้วคอยดูผลในตัวท่านเอง ให้เวลากับตนเองสักหน่อย อย่าคาดหวังผลทันทีทันใด ท่านไม่อาจมีสุขภาพดีหรือทำเงินได้มากๆ ในชั่วข้ามคืน ท่านต้องให้เวลา ต้องใช้เวลาแปดปีจึงจะสร้างนิสัยได้ ถ้าท่านทำสมาธิและปฏิบัติกริยาโยคะอย่างลึกซึ้ง เป็นเวลาแปดปี ท่านจะเห็นว่าท่านอยู่บนเส้นทางที่เป็นนายของตัวเอง

ปรมหังสา โยคานันทะ